Panelové a rozvádzačové prístroje

METRA BLANSKO

Voltmetre - meranie veľkosti napätia
Ampérmetre - meranie veľkosti prúdu
Wattmetre - meranie elektrického výkonu (činný,jalový)
Kmitomery - meranie kmitočtu
Fázomery - meranie účinníku cos f v striedavých sústaváchV – metre, A – metre sú prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín. Tieto prístroje delíme na feromagnetické a magnetoelektrické.


Feromagnetické prístroje - meranie striedavého napätia a prúdu ( Fa 72c, Fa 96c, Fa 120c ).

Fa 72,Fa 96,Fa 120 ................. Fa 96c, Fa 120cMagnetoelektrické prístoje - meranie jednosmerného napätia a prúdu ( Ma 72c, Ma96c, Ma 120c, rada Mua meranie striedavých veličín ).

Panelové meracie prístroje

Rady MP, MuP

- jednosmerné meracie prístroje, ktoré môžu využívať polovodičový usmerňovač , ako je to u rady MuP

Tieto panelové prístroje sa ďalej delia podľa prevedenia:


 • MP 210 ... MP 220 a MP 230

  MP 210, MuP 210 ... MP 220, MP 230,MuP 220, MuP 230 • V týchto typoch prístrojov je využitý magnetoelektrický systém.


  Rada FP

  - prístroje rady FP slúžia k meraniu striedavého napätia a prúdu, prípadne iných neelektrických veličín, ktoré sa dajú na striedavé napätie a prúd previesť.

  Rozvádzačové meracie prístroje

  - sú prístroje určené na priamu montáž do rozvádzačov a rozvodných skríň. Delia sa na magnetoelektrické a feromagnetické s výchylkou ručičky 90° a 240° a s umiestnením nuly uprostred stupnice alebo v ľavom spodnom rohu.

 • FP 80, FP 120

 • Ampérmetre a voltmetre pre jednosmerný prúd a napätie

 • rady Ma 72c,Ma 96c a Ma 120 c s výchylkou ručičky 240 °

 • rady Mb 72, Mb 96 a Mb 120 s výchylkou ručičky 90 °  Ampérmetre a voltmetre pre striedavý prúd a napätie s polovodičovým usmerňovačom

 • rada Mua72c, Mua96c a Mua120 c s výchlkou ručičky 240 °

 • rada Mub72, Mub96 a Mub120 s výchylkou ručičky 90 °


  Mua 72,Mua 96,Mua 120 ... Mub 72,Mub 96,Mub 120

  Ampérmetre a voltmetre pre striedavý prúd a napätie priame

 • rada Fa 96c a 120c s výchylkou ručičky 240°

 • rada Fb 72, 96 a 120 s výchylkou ručičky 90°


  Fb 72, Fb 96  Otáčkomery

 • Mub 72, 96 a 120 výchylka 90°

 • Mua 72, 96 a 120c výchylka ručičky 120°
  Fázomery

  - sú prístroje určené k meraniu účinníka (cos fí) v striedavých jednofázových alebo trojfázových sieťach pre indukčné alebo kapacitné zaťaženie. Podľa použitého druhu ústrojenstva ich delíme:

  Gka 96 a 120 - ferodynamický s výchylkou ručičky 90° určený pre trojfázové siete (sústavy)

  Fka 96 a 120c – elektromagnetický s výchylkou ručičky 240° určený pre jednofázové a trojfázové siete

  Gka 96 a 120  Wattmetre a Varmetre

  Wattmetre - prístroje určené na meranie činných a jalových výkonov

  Varmetre - v jednofázových a trojfázových sieťach v rozvodniach u výrobcov i odberateľov elektrickej energie a v ďalších zariadeniach, v ktorých je potrebné meranie elektrického výkonu. Podľa uvedených kritérii dodávame tieto základné prevedenia:


 • GaI 96c a 120c – wattmeter pre meranie činného výkonu v jednofázových a trojfázových sieťach súmerne zaťažených

 • GraI 96c a 120c – varmeter pre meranie jalového výkonu v jednofázových a trojfázových sieťach súmerne zaťažených

 • GaII96c a 120c, GraII 96c a 120c - wattmetre a varmetre pre meranie činného a jalového výkonu výkonu v trojfázových nesúmerne zaťažených trojvodičových sieťach. Používa dve meracie ústrojenstvá

 • GaII/III 96c a 120c, Gra II/III 96c a 120c - wattmetre a varmetre pre meranie činného a jalového výkonu v trojfázových nesúmerne zaťaženýchštvorvodičových sieťach. Prístroje využíva dve meracie ústrojenstvá a tri prúdové okruhy

  Ga 96c,Ga 120c,Gra 96c,Gra120c  Synchroskop

  – prístroj určený pre indikáciu kmitočtu a fází generátora pripojeného paralelne k striedavej sieti.

  SFka 96 a 120c - výchylka ukazovateľa 360°

  SFka 96, SFka 120c  Analógové kmitomery

  - prístroje určené pre meranie kmitočtu v sieťach s nízkym napätím, v rozvodniach a ostatných zariadeniach, kde sa vyskytuje potreba merania kmitočtu

  Kb 96 a 120- výchylka ukazovateľa 90° - výmeniteľná stupnica
  Kb 96, Kb 120  Diferenciálny voltmeter striedavý

  s polovodičovým usmerňovačom - je prístroj určený k meraniu rozdielu napätia pri fázovaní generátoru na sieť

  dMua 96 a 120c- výchylka ukazovateľa